Hệ thống manmuro

CN1 : 138 Đường Vạn Kiếp Phường 3 Quận Bình Thạnh

Cn1

CN2 : 145b Đường Bùi Đình Tuý Phường 24 Quận Bình Thạnh

Manmuro 36

CN3 : 60 Đường Nguyễn Văn Nghi Phường 5 Quận Gò Vấp

Cn3

CN4 : 128 Đường 17 Phường Tân Quy quận 7

Cn4